Neptoon Invest / Products / Equity / Hvordan Kan Private Investorer Styre En Global Portefølje?

Hvordan Kan Private Investorer Styre En Global Portefølje?

0.00 - 15.00

Spørgsmålet er naturligvis en kende ledende, og dækker samtidig over at der er en anden gruppe, de professionelle, som kan styre en advanceret portefølje. Det betyder derfor, at det der menes med styring ikke er det at kunne “slå markedet” på risikojusteret basis. For det er der få der kan, når der renses for held. Nej, det som indlægget her reflekterer over, er selve den centrale disciplin der hedder “Investeringsstyring“. At kunne monitorere sine aktiver og passiver. Og, at kunne analysere og simulere med henblik på at have en portefølje, der som minimum troværdigt belyser, omkostninger, risiko, forventede afkast og måske endda ESG forhold. Idag og om 30 år. Det kræver statistik. Ja, det er klart. Uden det bliver investering bare leg og, nå ja, tilfældigheder. Hos professionelle investorer foregår måske 75%-90% af tiden på en eller anden platform, ofte Excel såmænd. Her opbygges og finetunes porteføljens strukturer og nøgletal konstant. Alt sammen med henblik på bedre at kunne visualisere og forstå risiko og afkast. Særligt, hvis det er investorer der skal levere præsentationer til andre investorer. Altså formueforvaltere. Mens vi idag glædeligt konstaterer, at den private investorinteresse er kraftigt opadgående, må vi samtidig også konstatere, at fokus primært er rettet mod Platformshandel, Skatteforhold og Udbytte. Måske hit og her lidt teknisk analyse og fundamental analyse. Men, uanset om man tror på den slags analyse, og det gør vi ikke på Ubanking.dk, så kommer man ikke videre med informationen medmindre, der ligger et værktøj til styring af porteføljens nye forventede afkast eller risiko fra eg. “Teknisk analyse” på Vestas A/S i porteføljen. Det giver nemlig ikke mening at lave isolerede omlægninger mellem eksempelvis Vestas A/S – Novo Nordisk B A/S, eller en ETF Danske Aktier og ETF US Aktier, medmindre man ved hvordan det på (på)virker HELE porteføljen.Desværre findes der heller ikke sådanne værktøjer, servicer, til private. Hvorfor? Det er ganske enkelt for stor “luns” at give væk fra bankernes forretningsområde. Desuden ville et sådan værktøj også kunne belyse særlige forhold omkring omkostninger over tid i forskellige fonde, bankerne ikke ville være interesseret i blev alt for synlige. Ubanking.dk leverer globalt en lynhurtig og sofistikeret WEB løsning til at bygge og teste netop den rigtige portefølje for den enkelte. Både til private og professionelle. Så man let kan gennemskue, hvor meget risiko man skal tage på for at kunne gå på “pension” som måske 50 årig. Vi har valgt at lægge noget af indholdet ud i et Excel format, som investor selv kan anvende til at konstruere smarte strukturer af fonde og aktier. Incl. skat. Nedenfor er der indtalt en 25min. video til dette Excel værktøj, som nok også viser, hvor komplicert det er at have sådanne løsninger i regneark… Det er tungt og med stor operationel usikkerhed. Derfor er Neptoon også integreret i en sikker og hurtig web løsning. Excel filen kan hentes i “Academy” eller Facebookgruppen “Filer”. /Thomas Peter Clausen, Adm. direktør, Neptoon ApS

Choose file type

Gates to Neptoon Portal

Please select you current location

Please make sure to select your country properly. The country selection is a one-time process and it cannot be changed later - the country selection follows your login.