May 18, 2021 1 minute, 24 seconds read

NORDNET BULL-BEAR CERTIFIKATER

Gearede BULL/BEAR certifikater hos Nordnet er særdeles populære. Særligt under uro i det finansielle marked som i Corona foråret 2020, som følge af formentlig hyperspekulativ adfærd begge veje.

BULL og BEAR certifikaterne hos Nordnet dækker både enkeltaktier og aktieindex. Men, uanset hvilket underliggende aktie eller index der vælges, så vil de berygtede gearinger på +10 være yderes risikable under utro i markedet.

Hvorfor?

Dels fordi der er en barriererisko, som betyder at investor stoppes ud med 100% tab når intradag markedet har reageret så voldsomt, at certifikatet eller fonden, er teknisk konkurs. Årsagen er selvfølgelig at der er lån og omkostninger i en gearet (>x1) fond.

Men, den risiko er de fleste sandsynligvis bekendt med. Altså, godnat ved eksempelvis en x10 BULL hvor det underliggende taber 10% på en dag. Så er slut for fonden og investor.

Det som de færreste er klar over, imellem dem også professionelle er, at den store showstopper ligger i selve aktierisikoen, da udfaldet for certifikatets NAV ikke er normalfordelt. Det er lognormalfordelt, og det betyder markant højere asymmetrisk risiko på det underliggende produkt. Det betyder med andre for at sandsynligheden for tab er markant højere end sandsynlighed for gevinst.

Videoen her viser hvordan investorer med kun få kontanter eller obligationer kan tage mere aktierisiko via aktieindex. Særligt OMXc25 indeks. Både privat via bank og via et børsnoteret certifikat. Videoen gennemgår det principielle i børsnoterede Bull og Bear certifikater fra Nordnet med afsæt i et X3 certifikat, som analyseres historisk og simuleres i fremtiden. Video demonstrerer afkast-risiko betingelser for gearinger af aktier. Excel ark her.

Gates to Neptoon Portal

Please select you current location

Please make sure to select your country properly. The country selection is a one-time process and it cannot be changed later - the country selection follows your login.