June 28, 2021 2 minutes, 4 seconds read

ETF, PRIVATØKONOMI OG FREMTID!

Måske nogle af jeg har opsnust at et koncept ved navn FIRE har indfundet sig ganske eftertrykkeligt i private investorers måde at samtænke livsstil og økonomi.

Personligt havde jeg aldrig kendt til selve konceptet før for ganske nyligt, men sådan som jeg forstår det, er det lige så meget identitetspolitik som finans og økonomi.Bundlinjen synes dog at være at tanken om økonomisk uafhængighed og frihed er fristende. Det er et mål i sig. Koste hvad det vil undervejs (også frihed).

Hvordan det så defineres er ikke helt klart. For mig. 

Men substansen for de fleste er at kunne fravælge forbrug så meget, at det sammen med aktiers afkastmotor gør, at investor på FIRE tidspunktet kan leve på et bestemt niveau, uden indtægt fra andre kilder end den opsparede portefølje, og evt. senere med et tillæg fra offentlige ydelser, som folkepension. Uanset navn er det jo en klassisk måde at tænke personlig økonomi på. 

Spare op for senere at kunne nyde større værdi af en højere formue korrigeret for inflation. Men:For det første er problemet ved denne FIRE bevægelse, at der i verdenshistorien ikke findes noget dårligere tidspunkt at spare op på. Ja faktisk mister man ca. 20% (negative realrenter) allerede efter 10år medmindre man tager risiko. Meget risiko.

For det andet synes der at være større fokus på, hvordan man sulter sig til døden og undgår at nyde livet, for så at kunne spare mere op. Sidstnævnte er naturligvis et stort problem bla. pga det første, nemlig, at forventede afkast (også aktier – 6%) er lave ifølge markedet i fremtiden. Så altså alt imens man bruger døgnets 24 timer på at spare en leverpostej og en biograftur, så køres man samtidig over af finansmarkedet og økonomiens fundamentaler.

Derfor, som minimum, når FIRE anvendes, skal investor lave professionelle fremskrivninger, for at se betydningen af sit forbrugsoffer. Dernæst tage stilling. OM det giver mening, eller om der er for mange tilfældigheder og ubekendte.

Der findes 2 versioner på neptoon.dk af Excel filer med livslang opsparing sammenkoblet med ETF’er. Denne her som ses i videoen inkluderer en lang række ekstra aktiver og passiver, som bolier, lån og ekstraordinære udgifter og indtægter.

Note: Excel ark findes under “Academy”.

Gates to Neptoon Portal

Please select you current location

Please make sure to select your country properly. The country selection is a one-time process and it cannot be changed later - the country selection follows your login.