January 11, 2021 1 minute, 1 second read

ETF aktier og negativ rente

Danmark svømmer i aggressive annoncer fra interessenter, der tilskynder forbrugere og investorer til at allokere ud af 0%-kontanter (eller negativ) og ind i mere risikofyldte aktiver.

Aktier, ejendomme, Bitcoin, Hedgefonde og “Madrassen”.Booble tilstand? Måske, I hvert fald ekstase og lir.

Derfor gælder det nok også om at holde øjnene rettet mod sin samlede porteføljerisiko og lyst til risiko.

I videoen viser jeg, hvordan man i praksis med teoretisk og empirisk intuition fra ny forskning, kan allokere ud af kontanter og ind i aktier.

UDEN at påtage sig yderligere risiko på den samlede portefølje.

Jeg viser den eneste måde vi har til på enkeltinvestorniveau at omgås de negative renter. Alle kan selvsagt ikke undgå det, da pengene ikke forsvinder men blot skifter konto.

Kravet er blot, at du idag skal have en “dårlig” portefølje i forvejen ud fra nogle diversifikationsmål.

Dette har du overvejende sandsynligt, hvis du er privatinvestor (Rangvid, 2019) eller for den sags skyld er i Private Banking.Jo dårligere portefølje, jo højere risikoneutralt afkast kan der vrides ud af en re-allokering af din kontantposition.

ETF_baseret_losning_underdiversifikation-1.pdf (ubanking.dk)

Vh Thomas Peter Clausen

Gates to Ubanking Portal

Please select you current location