Frequently Asked Questions

Get answers to your questions!

Neptoon – De store linjer

a. Neptoon ApS og produkter

Neptoon.dk ejes 100% af Neptoon ApS. På trods af sin danske URL er det dog faktisk en international platform for privat kapitalforvaltning rækkende ud til i alt 8 regioner herunder 4 nordiske lande. Privat kapitalforvaltning understøttet af en usynlig professionel finansiel og økonomisk Robot under platform. Neptoon ApS overvåges af Finanstilsynet. (Afventer august 2022..). Neptoon forvalter IKKE folks penge, så vi modtager ikke een øre fra investorer ind på en ekstern konto for investor, bortset fra det månedlige gebyr (ca. 100kr) for adgang til platformen og dens enorme mængde af løsninger og faglig indsigt. Neptoon er et medlemsbaseret produkt, der giver brugere eller medlemmer mulighed for at drage fordel af softwaren der med få klik leverer professionelle portefølje evt. med investors egne holdninger ind over til afkast, fonde, aktier etc.  Det er et SaaS-produkt. Investors formue og portefølje bliver altså hvor den allerede er. Så investor beholder også sit nuværende depot og handelsløsninger i banken, mobil eller online som på Saxo Bank eller Nordnet Bank i Norden.

b. Er Neptoon.dk en bank?

Nej. Neptoon er en digital og medlemsfinansieret løsning, der løser private investorers største udfordring med at forstå og styre deres nuværende og fremtidige porteføljeformue og fremtidige pengestrømme. Enten ind (opsparing) eller ud (nedsparing, pensionering) af den oprindelige porteføljeformue. Eksempelvis kan Neptoon vise den optimale portefølje, hvis investor har X formue, Y år og ønsker Z ud til forbrug til han/hun dør. I det væsentlige gør det Neptoon til et livscyklusprodukt, software eller løsning under hensyntagen til investors individuelle forhold. Neptoon.dk er bygget på den finansielle motor “Neptoon Solutions”, som er en avanceret efterfølger til “Ubanking Solutions”. Som andre produkter i Neptoon ApS-familien er Neptoon.dk overordnet en digital platform, der adresserer og faciliterer finansielle investeringer for private investorer. Så Neptoon.dk er et fremadrettet værktøj og ikke en database over dine nuværende investeringer.  Investorens portefølje ligger altid i hans og hendes egen varetægt og bank.

c. Problemet I bankforvaltning og Neptoon’s rolle

Neptoon er bygget til at løse den primære udfordring for private investorers forvaltning af deres formuer. For de fleste private investorer, måske 98%, er det nemlig svært at undgå hjælp fra dyr og uigennemsigtig lokal bankrådgivning. Denne konstruktion, eller institution, er på trods af voldsom kritik fra den akademiske verden gennem årtier, stadig mere end i live. Problemet er naturligvis, at bankerne opkræver enormt høje gebyrer, og endnu værre har så store interessekonflikter, at de tilbyder selv meget dårligt produkter til kunderne, så længe det giver de højeste gebyrer til bankerne. Derudover er fakturastrukturen ikke gennemsigtig, da betalingen overføres fra en bankkonto, der er tilknyttet “Investeringsfondene” og ikke investors egen konto. Særligt bekymrende er fakturastrukturen på såkaldte Private Banking-ordninger, hvor der tilføjes endnu et lag af omkostninger og også ofte en meget kompleks afkastafhængig ekstraomkostning. Normalt opkræver bankerne omkring 2-2,5% p.a. og endnu mere for Private Banking.

Kender investorerne den akkumulerende effekt over tid af der store omkostningsrelaterede afkastreduktioner? Nej, det fremvises nemlig på rapport år for år, og som sådan er den akkumulerede effekt skjult. Bevidst. Men, selv HVIS investorerne vidste, at en årlig omkostning på 2,5% ville barbere 50% af den samlede EUR-formue om 30 år, ville de sandsynligvis stadig acceptere rådgivningen. Hvorfor? Fordi de fleste investorer er utrygge ved at manøvrere rundt i det finansielle landskab. Med manglende interesse, bange for at begå fejl og måske endda en misforstået tro på bankrådgiverens krystalkugle, accepterer investor alligevel villigt arrangementet.

Neptoon.dk er bygget til at løse netop disse grundlæggende udfordringer og irrationaliteter ved at tilbyde en interessekonfliktfri platform med en fuldt guidet vej til den optimale portefølje. Efterfulgt af regelmæssige meddelelser med foreslåede ændringer. Ingen overførsel af penge til Neptoon.dk. Maksimal risiko på Neptoon er en måneds medlemskab, max EUR10-12. Investor kan til enhver tid unsubscribe med virkning med det samme.

d. Hvorfor behøver jeg ikke min nuværende portefølje?

Ligesom for hos professionelle kapitalforvaltere i banker er investors porteføljehistorik og den nuværende opbygning kun i ringe grad kritisk for den fremadrettede nye portefølje. Det aktuelle syn på den fremtidige finansielle udvikling styrer til enhver tid porteføljen. Ikke historien. I nogle tilfælde kan skatter og handelsomkostninger udfordre denne “forward-loooking only” tilgang. I systemet antages handelsomkostningerne imidlertid at være 0%, og effektive skatter er symmetriske. Du kan ikke spekulere i skattedynamik. Tænk på Neptoon.dk som en platform oven på din nuværende portefølje/depot, der 1) styrer den optimale vej mod det højeste risikojusterede afkast til laveste omkostninger og 2) Giver dig værktøjer til at vurdere, hvilken risiko du skal tage, og hvor du skal tage den. Herunder udvælgelse af investeringsforeninger, indeksfonde og ETF’er. Du kan dog analysere din nuværende portefølje i Neptoon, men som foreslået ovenfor vil det ikke påvirke den optimale nye løsning.

e.Hvem har bygget Neptoon Solutions?

Neptoon Solutions er teknisk men er heldigvis gemt af vejen under brugerfladen Den er baseret på modeller inden for statistik, matematik og økonomi. Mest kompliceret er dog brugertilgængeligheden og fleksibiliteten på selve brugerfladen. Opbygning af dette kræver ikke kun ph.d.-teknisk involvering, men også meget erfarne professionelle mennesker fra de finansielle markeder. Neptoon er bygget ved hjælp af forskellige konsulenter

f. Hvorfor er Neptoon.dk så unik?

Det brugerdrevne investerings- og porteføljeflow med professionelt guidet assistance fra en robot. Neptoon tilbyder i det væsentlige porteføljestyringssoftware, men alligevel med en professionel algoritme til at understøtte brugeren i beslutningstagningen. Bankerne har den fordel i forhold til private investorer, at de har værktøjerne og setuppet til at producere troværdige, omend dyre, løsninger til kunderne. Med Neptoon.dk får investor sit eget nemme cockpit at navigere i. Brugeren kan sågar uden medlemsskab til hver tid hente 4 professionelle ETF-løsninger, der matcher brugerens risikovillighed. Med den betalte version kan brugeren navigere i en stor del af forskellige fonde fra både ETF-universet og Investeringsforeningsuniverset. Alle screenet til Brugerens oprindelsesland.

g. Hvad er der I det rent økonomisk for mig?

Bankerne opkræver omkring 2-2,5% i årlige gebyrer på 100% aktierisikofonde. Det svarer til omkring 30% af et hele det forventede markedsafkast på aktier. Med andre ord har private investorer 100% aktierisiko med en fair pris på 6% på markedet, men får kun omkring 3%-4% før skat og inflation. Hvordan er det muligt? I bund og grund på grund af manglende konkurrence, da bankerne kan drage fordel af private investorers manglende viden om alternativerne, Indeksfonde og ETF’er, som ligger som standarså så kan overskrives af Bruger med eksempelvis en aktiv fond fra Danske Invest. Neptoon er dog mere end en platform for adgang til billige indeksfonde og ETF. Faktisk tilbyder andre udbydere d systemfonde i Neptoon. Dvs. Systemets forslag som jo altjo også dette. Nej, Neptoon er det værktøj, som investorer har brug for at blive fortrolige med de retfærdige porteføljeløsninger i eksempelvis ETF’er.

Neptoon reducerer forskellen mellem professionelle og private investorer til et punkt, hvor praktisk talt kun held betyder noget for, hvem der er den bedste. F.eks. gætter man på morgendagens markedsafkast. Nedenfor er et diagram, der på en 40-årig pensionshorisont viser den brutale banknedskæring af potentiel investorformue. Den øvre grønne formue er det rene markedsafkast på 6% p.a. Neptoon-afkastet er 6% reduceret med 0,25% p.a. for både ETF-omkostninger og Neptoon-platformsomkostninger. Sidst bankerne med 2% TER.

h. Hvorfor har banker ikke en sådan Platform?

Fordi bankerne ikke har nogen kommerciel interesse i at offentliggøre deres investeringsværktøjer. For slet ikke at tale om et produktunivers, hvor investorer kan vælge mellem de billigste produkter.

i. Hvorfor har andre ikke lavet det her før?

Fordi det kun kan implementeres med en blanding på højt niveau af knowhow, teknologi og finansielle produkter.

Investeringsløsninger

a. Hvilke produkter har Neptoon.dk?

Neptoon tilbyder ikke produkter som sådan, snarere digitale investeringsløsninger i form af et software. Derfor pakkes ”produkter” i sidste ende ind i en mailet PDF-fil, der indeholder alle detaljer til Brugerens optimale og måske personlige valg. Herunder specifikke handelsoplysninger. Produktet er et gratis eller medlemsbetalt og giver brugeren adgang til i varierende grad af ekspertværktøjer som personligt valg af ETF’er eller aktive og passive fonde. Den gratis adgang giver brugeren mulighed for at hente oplysninger om 4 Neptoon in-build-løsninger og udvalgte finansielle ETF-fonde.

b.Kan jeg geare I systemet?

Alle Neptoon’s systemløsninger forudsætter long-only 100% formue. Systemet håndterer dog både gearede såvel som ikke-gearede porteføljer baseret på det forudgående beløb. Selv 0-upfront beløb certifikater kan bruges, dog på LIBOR +/- 1,5% låne/udlån omkostninger.

c. (Hvad er “systemløsningerne”?

Neptoon.dk bygger dynamisk 4 globale ETF fondsporteføljer. Hver optimal og defineret af en Bruger risikovillighed fra 1-4. Disse løsninger kan let downloades eller ændres. Gratis.

d. What is the “Neptoon Solutions User-driven solutions” concept?

Neptoon Solutions tilbyder et intuitivt ”Dashboard” til porteføljestyring. Når Brugeren opretter en smart portefølje, hjælper Neptoon.dk robot med at maksimere output. Alle standardløsninger kan nås i Dashboard ved blot at skifte mellem dem.

e.Hvordan bygges modellerne?

Neptoon Solutions er kalibreret på en multi-asset class model portefølje af fonde. Se “Avanceret hvordan det fungerer”

f. Hvilke finansielle instrumenter er tul rådighed?

Systemløsningerne er funderet i en modelporteføljestruktur af 8 globale aktivklasser, der er knyttet til globale økonomier. Hvis brugeren beslutter at ændre en af de foruddefinerede 4 porteføljer, kan “enkeltaktier” endvidere medtages. Fra den endelige beslutning om fonde kan brugeren anvende andre tilsvarende risikoprodukter og certifikater til afkast, risiko og omkostninger. ETF’er samt både aktive og passive investeringsforeninger.

g.Kan jeg undgå obligationer?

Ja, ved at slukke for “obligationer” i Dashboard’et. Der er en on/off knap. Porteføljen vil rekalibrere og optimere til kontanter baseret på 0% obligationseksponering. Så brugeren skal omfordele kontantpositionen, hvis det ønskes.

h.Kan jeg inkludere en specifik aktie, som Vestas A/S?

Ja. ved at slå “enkeltaktier” til på on/off knappen i Dashboard. Brugeren kan vælge antal virksomheder (aktier) for hvert aktivklasseland og også indtaste forventninger til selskabets individuelle afkast. Ved at vælge enkeltaktier til en aktieaktivklasse f.eks. Danmark, vælges den valgte vægt fra ”standard”. Det vil sige, at hvis danske aktier er 20% på aktivklasseniveau, så vil 20% blive tildelt den nye enkeltaktie. Forventet afkast på aktien svarer til aktivklassens/fonden, som kan ændres i Dashboard. Så beta antages at være en i underporteføljen. Risikoen vil ændre sig på grund af diversificering.

i. Er der valutakursrisiko I systemet?

Ja, det er uundgåeligt i en global portefølje. Brugeren kan dog til en vis grad vælge valutaafdæklede aktiefonde som S&P500 MSCI WORLD HEDGED (EUR) for en europæisk investor. Ellers naturligvis helt undgå de globale ikke DKK produkter, og kun lave en portefølje med danske aktier og obligationer.

j. Hvordan beregnes valuta egentlig i systemet?

Ligevægtsinflation forskelle mellem basisvaluta og Brugers lokation. Det er typisk centralbankernes langsigtede retningslinjer. Dvs. med Damark erforventningen 0% I afkast mellem USD/DKK eller EUR/DKK. I Indien er den 4% p.a. mellem USD/INR.

k. Kan jeg analysere min nuværende portefølje?

Ja, du skal blot allokere din porteføljes instrumenter ind i de defineres aktivklasser i systemet. Evt. korrigere for nogle omkostningsforskelle via Forventet Afkast boksen.

l. Hvad med Skat – Kan man inddrage det?

Professionelle forvaltere, herunder Neptoon Solutions, bygger investeringsløsninger på bruttoskattebasis (og ofte også bruttoomkostningsbasis, ÅOP). Antagelsen er, at en skattesats ikke ændrer sammensætningen i porteføljer. Men da Neptoon også er et fremtidigt pengestrømssystem, kan Brugeren vælge, om outputvariable som afkast skal være i bruttoskat- eller nettoskattermer, men efter ÅOP. Brugeren skal desuden derfor vælge investering blandt 3 mulige skattetyper, Pension, Virksomhed eller Husholdning (”Frie Midler”). Fra denne funktion skal Bruger indtaste sine relevante skattesatser, hvilket vil forme en effektiv skattesats, der vil blive fratrukket nettoafkastet (brutto minus omkostninger). Skatter og skattesatser, er yderst vanskelige at implementere, da det kræver mange antagelser både inden for fonde og udenfor, dvs. Brugerens personlige skatteprofil. Også selve beregningen er vanskelig, da brugerens skattebetaling og skatteprocent ofte er afhængig af fremtidige ukendte scenarier for formue. Så, den effektive sats er den bedste løsning, vi fik. Hvert år reduceres nettoafkastet med et skattebeløb, der antages at blive betalt af selve aktivværdien, f.eks. fonden. I Akademiet op hjemmesiden findes Excelfiler hvor mere korrekte skattefremskrivninger kan beregnes. Der vil det også fremgå hvorfor ingen finansielle institurioner ligger værktøjet ud til Bruger. Det er særdeles komplekst og involverer brugen af avanceret matematik.

m. Skifter Neptoon systemprofiler?

Neptoon Solutions porteføljer ændres i henhold til kortsigtet og langsigtet dynamik i risiko og afkast. Nålen i kompasset skal maksimere chancen for over tid at få det bedste risikojusterede afkast. Mens den langsigtede dynamik er baseret på objektive antagelser fra BlackRock Inc., ECB og IMF, er den kortsigtede dynamik baseret på Neptoon.dk risk-on/risk-off-taktik. Betalende medlemmer for en notifikation når det sker.

n. Investeringstype: Pension

Yes. Neptoon Solutions is a universal tool across savings schemes. Both savings and dissavings. Any tax related impact on expected returns in the system can be changed by User in the dashboard.

o.Kan Neptoon håndtere ”Fire” fremskrivning?

Ja. Systemet giver mulighed for negative månedlige udtræk (Negativ opsparing). Det betyder, at en indledende porteføljeværdi på 1 mio. kr. kan “forbruges” til 0KR ved at justere det månedlige udtræk, indtil den akkumulerende slutværdi når op på ca. 0 kr. Hvad med “FIRE” i Neptoon?  Brugeren kan nemt opbygge opsparingsprofiler baseret på optimale porteføljer. Brugeren kan også forbinde en dissavings profil og dermed opnå et livshorisontbesparelses- og forbrugsmønster. Hvad er investeringstyperne egentlig?

How about "FIRE" in Neptoon?

User can easily build savings profiles based on optimal portfolios. User can also connect a disavings profile and hence achieve a life-horizon savings and consumption pattern.

What exactly are the Investment Types?
  1. Pension
  2. Corporate
  3. Household

These 3 are only neccesary  if User wants net-tax results in the system. So they are essentially tax classifications of the portfolio or funds. 1. Pension is a tax rate “inside” the Pension pool. 2) Corporate is the simply the Corporate tax rate. The implied tax rate distinguishing above the line from below the line. 3. Household rate is the capital tax rate on already taxed mone, e.g from salary. Also its added on top of Corporate and Pension.

Example: 

Investment type: Pension

Tax rate pension: 15,3%

Tax rate household (capital): 40%

Effective rate: 1-(1-0,153)*(1-0,4)=49,18% 

Kontrolpanel

a. Hvad er Dashboard?

Dashboardet er Brugerens porteføljestyringssystem. Et cockpit til at navigere flyet (portefølje) med en valgfri indbygget professionel autopilot.

b. Kom I gang

Dashboardet er oprettet, så Brugeren kan begynde at vælge en systemoptimal løsning ud fra Brugerens risikovillighed. Fra “Neptoon Safe” (lav risiko) til “Neptoon Super Opportune” (meget høj risiko). Fra dette grundlag kan brugeren foretage ændringer.

c. Er det svært at bruge Dashboard?

Nej, en robot guider i at flytte Brugerporteføljen mod en smart løsning.

d. Jeg vil gerne fjerne obligationer

Ja, ”Dashboard” har en generel tænd/sluk-funktion. Robotten opbygger derefter en ny optimal portefølje givet deaktiveret obligationsrisiko. Obligationseksponering går til kontant eksponering.

e. Hvorfor kan jeg ikke ændre vægte på obligationer?

Dette er et område, hvor Neptoon.dk været nødt til at foretage en begrænsning af brugerens manøvredygtighed. 99% af brugerne har ingen (stærk) overbevisning om relativ prisfastsættelse mellem obligationer eller renter. Men den samlede vægt af obligationer kan ændres ved at ændre på de globale vægte. De 3 obligationsaktivklasser skaleres efter en optimal regel i systemet.

f. Kan jeg inkludere enkeltaktier?

Ja. Du kan endda tilføje egne forventninger til enkeltaktieafkast.

g. Hvad er bruttoeksponering på aktier?

Hvis bruttoeksponeringen er 100%, er porteføljen en “normal” portefølje, hvor alle vægte er positive og summer til 100%. Når bruttoeksponeringen på egenkapitalen er højere end 100 %, kalder vi det “lang aktieeksponering”, og hvis bruttoaktieeksponeringen er mindre end 0, kalder vi den “short equity exposure”. “Brutto” betyder, at vi inden for aktieklasser kan have måske -200% og +500%. I dette tilfælde er brutto 300%.

h. Hvordan kan jeg se bruttoeksponering?

Det er et mål for (u)gearing versus kontanter. Så 130% betyder, at der oprettes en portefølje med f.eks. DKK100 upfront investeringer og yderligere DKK30 fra låntagning. “Kontanter” vil i dette tilfælde vise -30% eller -30 (i Kontanter). Med f.eks. 70% som bruttoeksponering oprettes en portefølje med -70 i aktier og 70 i kontanter.

i. Hvordan finansieres en gearet portefølje?

Enten ved at låne midler på pengemarkedet eller ved at indgå certifikater eller CFD’er.

j. Hvordan kan jeg gå “kort”?

Enten ved at investere provenu i pengemarkedet (short selling) eller ved at indtaste kort CFD.

k. Can ETF’s be used for long/short

Ja, I CFD

l. Er der omkostninger med i gearing?

Ja, nettoafkast via omkostninger

m. Inkluderer systemafkastet chancen for at blive stoppet ud?

Vi kalder dette “Ruin” sandsynlighed. Nej, med marginprodukter er det forventede afkast noget overvurderet i Dashboard. Forventet afkast er et horisontgennemsnit af stokastiske scenarier for afkast. VI kender dog ikke alle stop reglerne.

n. Kan jeg ændre fonde i sytemet?

Ja, direkte i Tradeview. Du har adgang til ETF, indeksfonde og aktive fonde. Alle produkter der er tilpasset om Bruger er fra Danmark eller Sverige.

o.Kan man købe adgang som licens til systemets antagelser?

Nej

p. Jeg vil gerne have mit eget fleksible system – Hvad gør jeg?

Byg dit eget system eller book session på www.neptooninvest.dk. Se også VIP rummet.

q. Kan man ændre risici antagelser?

Nej. Risikoantagelser er fastsat i systemet for at forenkle systemets brugervenlighed og fleksibilitet. Vi kan gøre det for dig manuelt på www.neptooninvest.dk eller i VIP rummet.

r. Jeg har en ÅOP jeg gerne vil lægge ind og teste- kan jeg det?

Ja. Men du skal gøre det indirekte via “Markedsafkast” eller “Merafkast” i “Modificer global egenkapital” eller “Modificer lokal egenkapital”. Dvs. Du skal barbere de forventede afkast på de globale aktivklasser med forskellen i gennemsnits ÅOP. Kontakt os gerne for det.

s. Hvad er egentlig GRI?

Det er et nøgletal, der angiver Brugerens sandsynlighed for at nå et bestemt minimumsbeløb af formue i fremtiden givet opsparingsplanen. Så f.eks. GRI=40% kan betyde 40% chance for at nå minimum DKK 100.000 om 2 år. Man kan altså regne baglæns i systemet hvis du gerne vil have 90% chance for DKK 100.000 i stedet kan du øge risiko eller evt. selvfølgelig øge den løbende opsparing.

t. Hvordan rebalancerer jeg?

Systemet tilbyder 4 præ-designede modelporteføljer, der er tilgængelige selv gratis. I Dashboardet kan du skifte mellem dem for nemt at se forskellen i vægt, afkast, risiko og omkostninger. Alle 4 modeller har vægte i henhold til både en strategisk langsigtet profil og en taktisk kortsigtet profil. Du skal blot bruge disse vægte til enhver tid, du går ind i systemet og handle i overensstemmelse hermed i dit personlige handelssystem.  Se også Akademiet for støtte.

Akademi

a. Hvad er Akademiet?

Neptoon.dk Academy er et uddannelsesforum med video- og Excel-tutorials inden for forskellige emner, herunder tutorials på selve webstedsværktøjerne. Nogle er gratis, andre har et mindre gebyr.

b. Hvordan virker det?

Det er e-handel. Så alle brugere kan downloade produkt i henhold til de begrænsninger, der er i Terms & Conditions omkring ophavsret.

c. Er det supplerende materiale til forståelse gratis?

Ja.

d. Laver I Vidoer på ad-hoc?

Kontakt os venligst. Hvis ideen kan sælges til andre, gør vi det gratis. Ellers opkræver vi.

e. Do I own the items I download?

Ja, men du kan ikke distribuere til andre end familie. Se Vilkår for betingelser.

Medlemskab

a. What is a Neptoon.dk membership?

Neptoon.dk har 3 typer indgange til de professionelt opbyggede investeringsporteføljer. Alle 3 differentieret af funktionelle værktøjer tilgængelighed som e-mail, rapporter og fondsdatabase.

b. Hvad er prisniveau?

Neptoon.dk tilbyder en gratis version med begrænset adgang, fuld adgang og delvis adgang til medlemskab omkring EUR 10-20 / måned. Medlemsskab kan opsiges 10 sekunder efter at porteføljen er bygget. Dog modtager Bruger så ikke Notifikation om allokering, fonde og rebalancering. Se nedenfor.

c. Hvad er prisniveau?

Alle brugere kan afmelde sig lige efter en oprettelse og i princippet komme tilbage om 6 måneder og gøre det igen. Nordic investors, however can also use Neptoon Invest, www.neptooninvest.dk or the VIP Lounge.

d. Hvad er fordelen ved at opretholde medlemsskabet over tid?

Det rullende medlemskab er vigtigt for at opretholde en optimal portefølje og indsigt i porteføljen. Bruger bliver en “Privat Neptoon Client”. Det betyder, at Brugeren modtager en Notifikation , meddelelse, når Neptoon foretager ændringer i modelporteføljerne, herunder valg af Fonde og  ændringer baseret på kortsigtet risikovillighed on/off-dynamik og langsigtet strukturel risiko-premi-dynamik. Selvfølgelig betyder det også, at Brugeren har adgang til Dashboardet 24/7 for at evaluere eller revurdere porteføljesammensætningen. Det kan være i tilfælde af et meget bearish markedsmiljø, hvor brugeren ønsker at reducere risikoen. I dette tilfælde kan brugeren nemt skifte mellem risikoprofilerne.

e. Hvordan betales og er det ALL-IN betaling?

På rullende månedlig fremadrettet basis.Ja, ALLE omkostninger til Neptoon er inkluderet.

f. Hvordan afmeldes?

Gå til ”Afmeld” på medlemssiden under din profil.

g. Does membership give me free access to Academy products?

Nej. Akademiet er et uafhængigt e-handelsvindue.

h. Kan andre bruge mit medlemslogin?

Nej. Det er forbudt. Se Vilkår for betingelser.

Handel og assistance

a. Hvad gør jeg når porteføljen er bygget?

Medlemmer kan derefter gå til “Trade View” og se ALLE detaljer. Derefter sendes en e-mail med alle detaljer.

b. Kan jeg selv handle disse produkter?

Alle instrumenter er enkle og kan handles på de fleste online platforme. Vi bruger Nordnet Bank og Saxo Bank. Ellers skal du kontakte din bank. Alle produkter er i Danmark UCITS fonde der kan handles begge steder.

c. Hvad hvis jeg behøver hjælp alligevel?

Du kan altid booke digitalt møde i VIP Loungen, eller hvis du er nordisk på www.neptooninvest.dk.

d. Jeg er fra US, kan jeg købe UCITS fonde?

Ja. Altid gennem mæglere. Men i mange tilfælde uden.

e. Jeg er fra US, er der nogle US domicil fonde jeg kan bruge i stedet for EU?

Se “Academi”

f. Hvad betyder 130/30 eksponering?

Det betyder, at du skal finansiere 30% af din porteføljestørrelse.

g. Hvad er renten på gearet positioner?

Kontantrente + Hight-Yield spænd i lokal valuta

h. Hvad er en kort position jeg har 80% bruttoeksponering?

Det betyder, at du fysisk short’er (shorting) 20%. Kontanter geninvesteres til kontantrente i lokal valuta.

i. Kan jeg bruge certifikater?

Ja. Men I skal selv finde certifikaterne inden for regionerne. Skriv 0 i porteføljestørrelse, og brug allokeringsvægtene som formueproxier i dit certifikat.

j. Hvordan rebalanceres når jeg får Notification?

Du går først til Neptoon.dk og vælger en Neptoon løsning eller tilpasser dig selv. Send mailen og sammenlign den nye portefølje med din eksisterende LIVE portefølje. Rebalancér ved at handle forskellene. Hjælp kan findes i Academiet, VIP rummet eller www.neptooninvest.dk.

k. Er nøgletal afhængig af rebalancering?

Når Neptoon ændrer de 4 investeringsløsninger, er det ikke en rebalancering. Det er en rekalibrering til en ny taktik eller strategi. De 4 løsninger er fastvægtsbenchmarks, som Brugeren selv er ansvarlig for løbende at rebalancere til. Da brugere “køber” porteføljerne individuelt forskelligt og på forskellige dage, kan Neptoon ikke sende ud, når en rebalancering skal finde sted. Neptoon kan kun rekalibrere systemporteføljerne som sendes ud. Følger man systemporteføljerne ja så passere det som fod i hose, og Bruger kan blot vente på Notifikationen. I fraværet af voldsomme fluktationer på markedet 4 gange om året.

l. Er rebalancering 4 gange om året nok

Nej. I praksis forekommer rekalibrering af Neptoon-porteføljer så hyppigt (4 gange), at enhver afvigelse i vægte mellem aktier og obligationer eller lande er irrelevant.

Neptoon’s univers af regioner og lande

Vælg dit bosiddende land eller region her (Er du dansker bosiddende i USA så vælg USA etc.)